Sven Olof Ahlberg

Kulturbyggnadsbyrån i Sverige AB
Saleby, Forsa kvarn
531 93 Lidköping

Certifikat: K

070-397 11 30
so@kulturbyggnadsbyran.se
www.kulturbyggnadsbyran.se

Moa Andersson

WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-globen

Certifikat: K

moa.andersson@wsp.com

Karin Myhrberg

Stiftelsen Kulturmiljövård
Besöksadress: Byängsgränd 6, Årsta
Postadress: Stora gatan 41, 722 12 Västerås

Certifikat: K

070-810 54 48
karin.myhrberg@kmmd.se
www.kmmd.se

Anna Alvemur Lindh

Bjerking AB
Hornsgatan 174
102 73 Stockholm

Certifikat: K

Epost: anna.alvemurlindh@bjerking.se
Telefon 072-185 21 33, 010-211 86 35
www.bjerking.se