Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier, SPBA

SPBA är en ideell förening för byggnadsantikvarier. Föreningens syfte är att verka för goda förutsättningar för medlemmarnas yrkesutövning och yrkesutveckling samt lyfta betydelsen av kvalificerad antikvarisk kunskap i samhället. Föreningen ska också fungera som en plattform där frågor viktiga inom det byggnadsantikvariska fältet kan diskuteras bland medlemmarna.

Våra medlemmar jobbar inom hela kulturmiljösektorn med olika frågor som rör kulturvärden kopplade till bebyggd miljö.