SPBA, Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier

SPBA är en ideell förening för byggnadsantikvarier. Föreningens syfte är att verka för goda förutsättningar för medlemmarnas yrkesutövning och yrkesutveckling samt lyfta betydelsen av kvalificerad antikvarisk kunskap i samhället. Föreningen ska också fungera som en plattform där frågor viktiga inom det byggnadsantikvariska fältet kan diskuteras bland medlemmarna.