Fredrik Olsson

AIX arkitekter AB
Hudiksvallsgatan 8
113 30 Stockholm

Certifikat: K

Tel: 08-960 29 00
Mobil: 070-393 78 46

www.aix.se

Cecilia Pantzar

Bjerking
Hornsgatan 174
117 34 Stockholm
Telefon 010-211 80 00

Certifikat: K

cecilia.pantzar@bjerking.se
http://www.bjerking.se

Mattias Libeck

Libeck antikvarie
Lisebergsvägen 2
652 21 Karlstad

Certifikat: K

0709-102802
mattias@libeck.se

Tomas Örn

Rat & Dragon
Bolagsgatan 15
974 37 Luleå

Certifikat: K

0704-672 549
info@ratdragon.se
www.ratdragonproduction.se

 

Lisa Skanser

Stiftelsen Kulturmiljövård
Stora Gatan 41
722 12 Västerås

Certifikat: K

021-80 62 80
076-810 72 87
lisa.skanser@kmmd.se
www.kmmd.se

 

Saara Gröhn

Sweco Architects Ab
Box 340 44
110 26 Stockholm

Certifikat: K

08-522 95 322
0730-863 990
saara.grohn@sweco.se
www.sweco.se

Martin Åhrén

Sweco Architects AB
Görwellsgatan 22
100 26 Stockholm

Certifikat: K

070-3903301
martin.ahren@sweco.se
http://www.sweco.se

Johan Dellbeck

Bjerking AB
Box 1351
751 43 Uppsala

Certifikat: K

018-651177
070-6511931
johan.dellbeck@bjerking.se
http://www.bjerking.se

Anders Franzén

Anders Franzén Byggnadsvård AB
Väpnargatan 7 kv
753 36 Uppsala

Certifikat: saknar certifiering

018-24 68 30
franzen.anders@telia.com

Vicki Wenander

Wenanders
Grevgatan 28
114 53 Stockholm

Certifikat: K

070-614 14 55
vicki.wenander@wenanders.se
http://www.wenanders.se