Torbjörn Lindstedt

Sakkunnig kulturvärden, behörighet K

+46 (0)70-959 93 62
torbjorn.lindstedt@platsutveckling.se

Hampus Winroth

Restaurera Sverige AB

Stora Nygatan 33

411 08 Göteborg

hampus@restaurera.se

0728-91 17 64

Certifikat K

Ylva Nordström

Acanthus arkitektur och kulturvård
ylva.nordstrom@acanthusab.se
0708-14 50 32

Sven Olof Ahlberg

Kulturbyggnadsbyrån i Sverige AB
Saleby, Forsa kvarn
531 93 Lidköping

Certifikat: K

070-397 11 30
so@kulturbyggnadsbyran.se
www.kulturbyggnadsbyran.se

Elin Bäckersten

Sweco Sverige AB
Skånegatan 3
Box 5397
402 28 Göteborg

Certifikat: K

031-62 75 00
070-609 46 57
elin.backersten@sweco.se
www.sweco.se

Mikael Hammerman

Norconsult AB
Box 8774, 402 76 Göteborg
Theres Svenssons gata 11, 417 55 Göteborg

Certifikat: K

tel 010-141 82 72, 072 233 11 88
e-post mikael.hammerman@norconsult.com

Maria Lundgren

 

Certifikat: K

Tel  070-3660941

maria.lgren@icloud.com