Lisa Skanser

Stiftelsen Kulturmiljövård
Stora Gatan 41
722 12 Västerås

Certifikat: K

021-80 62 80
076-810 72 87
lisa.skanser@kmmd.se
www.kmmd.se