Max Laserna

Laserna Restaurering

Certifikat: K

max@laserna.se
0768 – 88 15 86

Hanna Hörnsten

Hörnsten Kulturmiljö
Stockholm/Gotland
När Hallbjänne 690
623 48 Stånga

0762-187882
hanna@hornstenkulturmiljo.se

Gotlands museum
Strandgatan 14
621 56 Visby

hanna.hornsten@gotlandsmuseum.se
www.gotlandsmuseum.se

Certifikat: K

Lisa Johansson

Gotlands museum
Strandgatan 14
621 56 Visby

Certifikat: K

0498-29 27 70
lisa.johansson@gotlandsmuseum.se
www.gotlandsmuseum.se

Paul Wilund

Wilund Arkitekter & Antikvarier AB
Nybrogatan 81
114 41 Stockholm

Certifikat: K

08-23 19 39
070-663 96 39
paul.wilund@wa2.se
http://www.wa2.se