Hanna Hörnsten

Hörnsten Kulturmiljö
Stockholm/Gotland
När Hallbjänne 690
623 48 Stånga

0762-187882
hanna@hornstenkulturmiljo.se

Gotlands museum
Strandgatan 14
621 56 Visby

hanna.hornsten@gotlandsmuseum.se
www.gotlandsmuseum.se

Certifikat: K

Max Laserna

Laserna restaurering
Åsögatan 176
116 32 Stockholm

Certifikat: K

0768-88 15 86

max@laserna.se
www.maxlaserna.se

Cecilia Hammarström

Boman restaurering AB
St Olofs gränd 6
621 55 Visby

Certifikat: K

0705-257577
cecilia@bomanrestaurering.se
http://www.bomanrestaurering.se

Anna Carver

Tyréns AB
Peter Myndes backe 16
118 86 Stockholm

Certifikat: K

010-452 20 62
anna.carver@tyrens.se
http://www.tyrens.se