Bli medlem

Vill du bli medlem i föreningen?
Skicka ditt CV till info@spba.se

När styrelsen godkänt din ansökan och du betalat in medlemsavgiften är du formellt medlem.

Som medlem i föreningen får du:

  • Vara med i föreningens medlemsförteckning på hemsidan
  • Delta vid föreningens möten, visningar, arrangemang och fester
  • Möjlighet att diskutera yrkesrelaterade frågor med övriga medlemmar

Medlemskrav enligt föreningens stadgar, 2§:

Inträde i föreningen äger den som har examen från bebyggelse eller – byggnadsantikvariskt utbildningsprogram.
Den som är yrkesverksam bebyggelse- eller byggnadsantikvarie men saknar examen enligt första stycket kan ges
inträde om dennes antikvariska kompetens kan verifieras genom CV och referenser.
Bedömning om sökanden uppfyller kraven görs av styrelsen.


Som medlem ska du:

  • Följa föreningens stadgar och etiska riktlinjer
  • Betala medlemsavgift (får närvarande 250 kr/år)

Studerar du till byggnadsantikvarie? Hör av dig till oss, så kan vi bjuda in dig till aktiviteter och samvaro med yrkeskollegor.