Bli medlem

Vill du bli medlem i föreningen?
Skicka ditt CV till info@spba.se

När styrelsen godkänt din ansökan och du betalat in medlemsavgiften är du formellt medlem.

Som medlem i föreningen får du:

  • Vara med i föreningens medlemsförteckning på hemsidan
  • Delta vid föreningens möten, visningar, arrangemang och fester
  • Möjlighet att diskutera yrkesrelaterade frågor med övriga medlemmar

Medlemskrav enligt föreningens stadgar, 2§:

Inträde i föreningen äger den som är:

  • certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden,  eller
  • har motsvarande kunskaper och erfarenhet
  • samt erlägger medlemsavgift.

Bedömning om sökanden uppfyller kraven görs av styrelsen.


Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga avseende kulturvärden KUL 2

Som medlem ska du:

  • Följa föreningens stadgar och etiska riktlinjer
  • Betala medlemsavgift (får närvarande 250 kr/år)

Är du student eller nybliven byggnadsantikvarie och ännu inte motsvarar våra medlemskrav? Hör av dig till oss, så kan vi bjuda in dig till aktiviteter och samvaro med yrkeskollegor.