Börje Lindström

Arkitektur och byggnadsvård AB
V Bangatan 13
703 54 Örebro

Certifikat: K

070-333 29 29

borje@arkitekturochbyggnadsvard.se
www.arkitekturochbyggnadsvård.se

Leif Göthberg

Arkitektur och byggnadsvård AB
V Bangatan 13
703 54 Örebro

Certifikat: K

70-520 42 26

leif@arkitekturochbyggnadsvard.se
www.arkitektur och byggnadsvård.se

Andrew Stone

ArkIT
Olaigatan 19
703 61 Örebro

Certifikat: K

019-6008575
andrew.stone@arkit.se
http://www.ArkIT.se