Sven Olof Ahlberg

Kulturbyggnadsbyrån i Sverige AB
Saleby, Forsa kvarn
531 93 Lidköping

Certifikat: K

070-397 11 30
so@kulturbyggnadsbyran.se
www.kulturbyggnadsbyran.se

Karin Myhrberg

Stiftelsen Kulturmiljövård
Besöksadress: Byängsgränd 6, Årsta
Postadress: Stora gatan 41, 722 12 Västerås

Certifikat: K

070-810 54 48
karin.myhrberg@kmmd.se
www.kmmd.se