Ulrika Sahlsten

Stiftelsen Kulturmiljövård
Byängsgränd 6
120 40 Årsta.

ulrika.sahlsten@kmmd.se
www.kmmd.se

Christina Morén

Christina Morén

Certifikat: K

Moréns Antikvariebyrå
Heleneborgsgatan 54
117 32 Stockholm

https://morens-antikvariebyra.se/

André Strömqvist

André Strömqvist kulturmiljö AB
Kniva 51
791 96 Falun

Certifikat: saknar certifiering

073-649 97 42
andre@andrestromqvist.se
www.andrestromqvist.se

Sven Olof Ahlberg

Kulturbyggnadsbyrån i Sverige AB
Saleby, Forsa kvarn
531 93 Lidköping

Certifikat: K

070-397 11 30
so@kulturbyggnadsbyran.se
www.kulturbyggnadsbyran.se

Sara Bäckman

Stiftelsen kulturmiljövård
Importgatan 48
602 28 Norrköping

Certifikat: K

Tel.nr: 073-810 01 91

Lisa Skanser

Tyréns
Mäster Ahls gata 8
722 12 Västerås

Certifikat: K

010-451 92 09
073-398 92 27
lisa.skanser@tyrens.se
www.tyrens.se

 

Martin Åhrén

Hille Hus o Historia ab

Norra Åsvägen 19

806 49 Gävle

 Certifikat: K

070-3903301
martin@husohistoria.se