Katja Meissner

BYGGKULT – Byggnadsvård och kulturmiljö
Köpmangatan 15
386 50 Mörbylånga

Certifikat: K

076-846 83 88
katja@byggkult.se
www.byggkult.se

Jan Westergren

Kalmar läns museum
Postadress: Box 104, 391 21 Kalmar
Besöksadress: Skeppsbrogatan 51, 392 31 Kalmar

Certifikat: K

0480-45 13 18
jan.westergren@kalmarlansmuseum.se
www.kalmarlansmuseum.se

Liselotte Jumme

Kalmar läns museum
Postadress: Box 104, 391 21 Kalmar
Besöksadress: Skeppsbrogatan 51, 392 31 Kalmar

Certifikat: K

0480-45 13 89
liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se
www.kalmarlansmuseum.se

Susann Johannisson

Kalmar läns museum
Postadress: Box 104, 391 21 Kalmar
Besöksadress: Skeppsbrogatan 51, 392 31 Kalmar

Certifikat: K

0480-45 13 42
070-512 36 11
susann.johannisson@kalmarlansmuseum.se
www.kalmarlansmuseum.se

Sven Olof Ahlberg

Kulturbyggnadsbyrån i Sverige AB
Saleby, Forsa kvarn
531 93 Lidköping

Certifikat: K

070-397 11 30
so@kulturbyggnadsbyran.se
www.kulturbyggnadsbyran.se

Lisa Berglund

Fredriksson arkitektkontor
Skolgatan 1A
602 25 Norrköping

Certifikat: K

073-9547973
lisa@fredrikssonarkitektkontor.se
www.fredriksonarkitektkontor.se

Paul Wilund

Wilund Arkitekter & Antikvarier AB
Nybrogatan 81
114 41 Stockholm

Certifikat: K

08-23 19 39
070-663 96 39
paul.wilund@wa2.se
http://www.wa2.se

Emma Hedar

Tyréns AB
Isbergs gata 15
205 19 Malmö

Certifikat: K

010-452 33 16
070-726 02 97
emma.hedar@tyrens.se
http://www.tyrens.se

Henrik Ogstedt

Restaurera Sverige AB
Lilla Stigen 1
29135 Kristianstad

Certifikat K

0728-994025

henrik@restaurera.se
www.restaurera.se