Max Laserna

Laserna restaurering
Åsögatan 176
116 32 Stockholm

Certifikat: K

0768-88 15 86

max@laserna.se
www.maxlaserna.se

Cecilia Hammarström

Boman restaurering AB
St Olofs gränd 6
621 55 Visby

Certifikat: K

0705-257577
cecilia@bomanrestaurering.se
http://www.bomanrestaurering.se