Charlott Torgén

Örebro läns museum
Kaserngården 6
703 65 Örebro

Certifikat: K

019-602 87 76
charlott.torgen@olm.se
www.olm.se

Anneli Borg

Örebro läns museum
Kaserngården 6
703 65 Örebro

Certifikat: K

019-602 87 74
anneli.borg@olm.se
www.olm.se

Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen

Örebro läns museum
Kaserngården 6
703 65 Örebro

Certifikat: K

019-602 87 60
ing-marie.nilsson-tarkkanen@olm.se
www.olm.se

Börje Lindström

Arkitektur och byggnadsvård AB
V Bangatan 13
703 54 Örebro

Certifikat: K

070-333 29 29

borje@arkitekturochbyggnadsvard.se
www.arkitekturochbyggnadsvård.se

Leif Göthberg

Arkitektur och byggnadsvård AB
V Bangatan 13
703 54 Örebro

Certifikat: K

70-520 42 26

leif@arkitekturochbyggnadsvard.se
www.arkitektur och byggnadsvård.se