Börje Lindström

Arkitektur och byggnadsvård AB
V Bangatan 13
703 54 Örebro

Certifikat: K

070-333 29 29

borje@arkitekturochbyggnadsvard.se
www.arkitekturochbyggnadsvård.se

Anders Stjernberg

Bjerking AB
Hornsgatan 174
102 73 Stockholm

Certifikat: K

070-6511274
anders.stjernberg@bjerking.se
http://www.bjerking.se