Börje Lindström

Arkitektur och byggnadsvård AB
V Bangatan 13
703 54 Örebro

Certifikat: K

070-333 29 29

borje@arkitekturochbyggnadsvard.se
www.arkitekturochbyggnadsvård.se

Anders Stjernberg

Certifikat: K

Anders Stjernberg AB
Kungsklippan 20
11225 Stockholm

Telefon:0700-600403
anders@astjernberg.se.