Hanna Hörnsten

Hörnsten Kulturmiljö
Stockholm/Gotland
När Hallbjänne 690
623 48 Stånga

0762-187882
hanna@hornstenkulturmiljo.se

Gotlands museum
Strandgatan 14
621 56 Visby

hanna.hornsten@gotlandsmuseum.se
www.gotlandsmuseum.se

Certifikat: K