Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier, SPBA

SPBA är en ideell förening för byggnadsantikvarier. Vi arbetar som rådgivare med frågor om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vi utför bland annat sakkunnig kontroll av kulturvärden enligt Plan- och Bygglagen (PBL) och antikvarisk medverkan enligt Kulturmiljölagen (KML).