Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet nedan vänligen gör en ny sökning

95 sökresultat för:

15

Börje Lindström

Arkitektur och byggnadsvård AB V Bangatan 13 703 54 Örebro Certifikat: K 070-333 29 29 borje@arkitekturochbyggnadsvard.se www.arkitekturochbyggnadsvård.se

16

Leif Göthberg

Arkitektur och byggnadsvård AB V Bangatan 13 703 54 Örebro Certifikat: K 70-520 42 26 leif@arkitekturochbyggnadsvard.se www.arkitektur och byggnadsvård.se

17

Olof Edin

Jamtli Box 709 831 28 Östersund Certifikat: K 063-10 01 29 070-565 54 69 olof.edin@jamtli.com http://www.jamtli.com    

20

Aktiviteter

Visning av Gustav Vasa kyrka 27 nov 2016 En snögloppig måndag i november visades restaureringen av Gustav Vasa kyrka för ett tiotal kunskapstörstande medlemmar. Projektet är ett av det största i landet sett till församlingens investering som uppgår till närmare 300 miljoner kronor. Ciceroner vid den intressanta visningen  var ansvarig arkitekt Mona Lantzourakis, AIX Arkitekter […]