Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet nedan vänligen gör en ny sökning

89 sökresultat för:

11

Terese Myrin

Värmlands museum Sandgrundsudden Karlstad Certifikat:- 054-701 19 30 terese.myrin@varmlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se

16

Börje Lindström

Arkitektur och byggnadsvård AB V Bangatan 13 703 54 Örebro Certifikat: K 070-333 29 29 borje@arkitekturochbyggnadsvard.se www.arkitekturochbyggnadsvård.se

17

Leif Göthberg

Arkitektur och byggnadsvård AB V Bangatan 13 703 54 Örebro Certifikat: K 70-520 42 26 leif@arkitekturochbyggnadsvard.se www.arkitektur och byggnadsvård.se

18

Olof Edin

Jamtli Box 709 831 28 Östersund Certifikat: K 063-10 01 29 070-565 54 69 olof.edin@jamtli.com http://www.jamtli.com    

20

Aktiviteter

Rättsfallsrevyn 23 maj 2019 SPBA anordnade ett seminarium för rättsläget inom kulturmiljövården med aktuella rättsfall inom ramen för miljöbalken, plan- och bygglagen och kulturmiljölagen. Talare: Advokat Jan-Mikael Bexhed, Calissendorff Swarting Advokatbyrå Antikvarie Otto Ryding, Boverket Bebyggelse antikvarie Annika Andersson, White Stadsantikvarie Emma Tibblin, Södertälje kommun Chefsjurist Catharina Sojde, Riksantikvarieämbetet