Ny sökning

Om du inte är nöjd med resultatet nedan vänligen gör en ny sökning

94 sökresultat för:

22

Börje Lindström

Arkitektur och byggnadsvård AB V Bangatan 13 703 54 Örebro Certifikat: K 070-333 29 29 borje@arkitekturochbyggnadsvard.se www.arkitekturochbyggnadsvård.se

23

Leif Göthberg

Arkitektur och byggnadsvård AB V Bangatan 13 703 54 Örebro Certifikat: K 70-520 42 26 leif@arkitekturochbyggnadsvard.se www.arkitektur och byggnadsvård.se

24

Olof Edin

Jamtli Box 709 831 28 Östersund Certifikat: K 063-10 01 29 070-565 54 69 olof.edin@jamtli.com http://www.jamtli.com    

26

Aktiviteter

Rättsfallsrevyn 23 maj 2019 SPBA anordnade ett seminarium för rättsläget inom kulturmiljövården med aktuella rättsfall inom ramen för miljöbalken, plan- och bygglagen och kulturmiljölagen. Talare: Advokat Jan-Mikael Bexhed, Calissendorff Swarting Advokatbyrå Antikvarie Otto Ryding, Boverket Bebyggelse antikvarie Annika Andersson, White Stadsantikvarie Emma Tibblin, Södertälje kommun Chefsjurist Catharina Sojde, Riksantikvarieämbetet    

27

Tobias Mårud

Tyréns AB Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Certifikat: K 010-451 93 92 073-062 76 20 tobias.marud@tyrens.se www.tyrens.se

29

Cecilia Lindqvist

WSP Civilis, 5876 Environment WSP Sweden 121 88 Stockholm-Globen Certifikat: K 010-722 82 88 070-249 88 46 cecilia.lindqvist@wspgroup.se www.wspgroup.se