Rättsfallsrevyn 23 maj 2019

SPBA anordnade ett seminarium för rättsläget inom kulturmiljövården med aktuella rättsfall inom ramen för miljöbalken, plan- och bygglagen och kulturmiljölagen.

Talare:

Advokat Jan-Mikael Bexhed, Calissendorff Swarting Advokatbyrå

Antikvarie Otto Ryding, Boverket

Bebyggelse antikvarie Annika Andersson, White

Stadsantikvarie Emma Tibblin, Södertälje kommun

Chefsjurist Catharina Sojde, Riksantikvarieämbetet