Visning av Gustav Vasa kyrka 27 nov 2016

Mona Lantzourakis AIX Arkitekter AB Hélène Svahn Garreau, Tyréns

En snögloppig måndag i november visades restaureringen av Gustav Vasa kyrka för ett tiotal kunskapstörstande medlemmar. Projektet är ett av det största i landet sett till församlingens investering som uppgår till närmare 300 miljoner kronor. Ciceroner vid den intressanta visningen  var ansvarig arkitekt Mona Lantzourakis, AIX Arkitekter AB, och konservator Hélène Svahn Garreau, Tyréns.