Anneli Borg

Örebro läns museum
Kaserngården 6
703 65 Örebro

Certifikat: K

019-602 87 74
anneli.borg@olm.se
www.olm.se