Inlägg av QBD

Terese Myrin

Värmlands museum Sandgrundsudden Karlstad Certifikat:- 054-701 19 30 terese.myrin@varmlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se

Börje Lindström

Arkitektur och byggnadsvård AB V Bangatan 13 703 54 Örebro Certifikat: K 070-333 29 29 borje@arkitekturochbyggnadsvard.se www.arkitekturochbyggnadsvård.se

Leif Göthberg

Arkitektur och byggnadsvård AB V Bangatan 13 703 54 Örebro Certifikat: K 70-520 42 26 leif@arkitekturochbyggnadsvard.se www.arkitektur och byggnadsvård.se